Naam van het gebouw     identificatie van het compartiment       referentie status
Berekening Aanvaardbaar Risico De referentiestatus is gewoonlijk de bestaande situatie.
DATA Symbool eenheid resultaat
Commentaar[1]
aanzetfactor[2]     DEFINIEER alle relevante situaties[3]      
Hoofdactiviteiten a1 A1. Niet-industriŽle activiteiten ( woningen, kantoren, scholen, enz.) 0,00   0,00  
Proces- en ruimte-[4] a2   E2. warmteoverdracht door vaste stoffen of water of stoom 0,00   0,00  
verwarmingssystemen a3   F1. Generator in een brandwerend gescheiden stookplaats 0,00   0,00  
  a4   G2. Energiebron: gas 0,10   0,10  
Elektrische Installaties.[5] a5   I1. conform en regelmatig gecontroleerd†††††††††††††††† 0,00   0,00  
Ontploffingsgevaar[6] a6   Z.Niet toepasselijk 0,00   0,00  
Stofgevaar a7   K0. Niet toepasselijk 0,00   0,00  
Nevenactiviteiten[7] a8   GEEN bijkomende laswerkzaamheden: OK   0,00  
  a9   GEEN bijkomende mechanische bewerking van hout of kunststof: OK   0,00  
Verven, spuiten, lijmen, enz. a10   GEEN 0   0,00  
Andere a11   GEEN bijzondere risico's, zoals bv.. niet controleerbare rokers OK   0,00  
    INFO A Totale waarde van de aanzetfactor a: a = 0,10
evacuatietijdsfactor            
  b m waarde ingegeven voor potentieel risico factor g     100
  L m waarde ingegeven voor potentieel risico factor g     250
Aantal aanwezigen X[8] # pers. 13. industrie (productie) 0,03 150[9] 750  
Totaal aantal uitgangseenheden x[10] # x is het aantal doorgangseenheden. De breedte van een eenheid is 60 cm, (tenzij anders bepaald door de wet of praktische voorwaarden.[11] 40 18,75[12] 40  
Uitgangen naar buiten O # Aantal uitgangen (deuren en trappen) die uitgeven in de open lucht. 40 wegen: 4  
ONDERSCHEIDEN uitgangswegen K # Berekend aantal onderscheiden uitgangswegen: 6,4 geeft: 4  
Mobiliteitsfactor p[13] INFO A A. Beweeglijke en onafhankelijke personen (bv.. arbeiders) 1   1  
      GEEN personen met een beperkt waarnemingsvermogen van het risico[14] OK   0  
      er bestaat een duidelijk evacuatieplan : OK   0  
      Er is GEEN gevaar voor paniek.[15] OK   0  
    INFO A     p = 1
Equivalente lengte van de verticale vluchtweg   m op basis van de waarde van H+ of H- ingegeven bij potentieel risico 1,25 0 0[16]
    seconde Berekende evacuatietijd (FRAME) 60[17]    
RSET   seconde Tijd bepaald met EVACUATIE SIMULATIE software[18] 0    
    evacuatietijdsfactor t = 0,08
inhoudsfactor[19]            
Relatieve waarde c1   a. voor een vervangbare inhoud 0   0  
Absolute waarde van de inhoud[20]     Actuele waarde in miljoen van MUNTEENHEID (bv.. EUR, GBP, USD, SWF... ) 8,00 miljoen EUR[21]  
Bouwkosten index     Nationale bouwkosten index bij de risicobeoordeling 654      
Correctie voor inflatie     Nationale bouwkosten index in 2000 503 in 2000: 6,15
Wisselkoers   EUR 1 MUNTEENHEID=x.yzEURO 1,0000 in EURO  
Referentie waarde     Waarde in EURO , met de gegeven wisselkoers en gecorrigeerd voor inflatie     6,15
Monetaire waarde factor c2         0,00
      inhoudsfactor c = 0,00
omgevingsfactor            
  Qi   waarde ingegeven voor potentieel risico factor g     100
  M   waarde ingegeven voor potentieel risico factor i     2,5
      omgevingsfactor r = 0,45
afhankelijkheidsfactor            
toegevoegde waarde/omzetcijfer[22] d INFO A f. Gemiddelde voor de meeste ondernemingen 0,30 0,00[23] 0,30  
      afhankelijkheidsfactor d = 0,30
Aanvaardbaar Risico            
      Aanvaardbaar Risico voor :        
aanzetfactor a 0,10 patrimonium (gebouw en inhoud) = 1.6 - a - t - c A 1,42 Datum van deze analyse
evacuatietijdsfactor t 0,08 aanwezigen (personen) = 1.6 - a - t - r A1 0,97  
inhoudsfactor c 0,00 activiteiten = 1.6 - a - c - d A2 1,20 datum(s) van de analyse
omgevingsfactor r 0,45 OPGELET: Indien A of A1 of A2 beneden 0.2 ligt, of zelfs negatief is,  
afhankelijkheidsfactor d 0,30 wijst dit op een totaal onaanvaardbare situatie ! Wijzig eerst a, t, c, r of d      

[1]
Motiveer hier uw keuze
[2]
Aangezien er meerdere mogelijke brandoorzaken zijn, maakt men gebruik van een tabel met reeksen oorzaken. Men gebruikt hierbij de volgende categorieŽn: hoofdactiviteit, verwarmingswijze, elektrische installaties, nevenactiviteiten,en zones met explosiegevaar.
[3]
De factor a wordt bepaald als de som van een reeks factoren ai waarvan de waarde in volgende tabel kan gevonden worden.De som wordt automatisch gemaakt.
[4]
Defecten aan verwarmingssystemen zijn mogelijke en gekende oorzaken van brand. De kans op brand door een verwarmingssysteem hangt af van de manier van warmteoverdracht, de plaats van de generator en de soort brandstof.
[5]
Defecten aan elektrische installaties zijn mogelijke en gekende oorzaken van brand. De kans op brand door een elektrisch defect hangt af van uitvoering en van de staat van de installatie.Eenregelmatige keuring is een waarborg voor een veilige installatie.
[6]
Het ontstaan of de aanwezigheidvan ontvlambare dampen, gassen of van brandbaar stof is een bijkomende oorzaak van brand.
[7]
Nevenactiviteiten die een risicoverhoging inhouden dienen in rekening gebracht te worden. Lassen bv..,is geen risicoverzwarende nevenactiviteit in een metaalconstructiebedrijf, maar wel in een meubelfabriek.
[8]
X is het maximaal aantal personen dat bij brand uit het compartiment moet evacueren.
[9]
Als men "door gebruiker bepaald" kiest, zal deze waarde gebruikt worden; Met een bezettingsgraad uit de lijst wordt het aantal gebruikers berekend metb x l.
[10]
voor uitleg, zie Info A
[11]
Bv.. in een hospitaal, is het duidelijk dat de minimum breedte bepaald wordt door de breedte van de gebruikte bedden..
[12]
Men kan niet meer dan 120 personen per uitgangseenheid hebben. Een te hoog aantal personen wordt geweigerd. U dient eerst de waarde van x ( het aantal uitgangseenheden) te vergroten.
[13]
Factor phoudt rekening met een mogelijks vertraagde evacuatie door beperkte mobiliteit en andere ongunstige omstandigheden.
[14]
zoalszieken, bejaarden, gehandicapten, slapende hotelgasten, ...
[15]
Er is gevaar voor paniek als een grotere groep mensen geconfronteerd wordt met een bedreiging zoals brand in een omgeving waar ze niet mee vertrouwd zijn.
[16]
equivalentelengte van hetverticale deel van de uitgangsweg.
[17]
Evacuatietijden van meer dan 900 seconden zijn problematisch
[18]
Indien men evacuatie simulatie software zoalsExodus, Simulex, Ö heeft gebruikt om de vereiste veilige evacuatietijd of RSET te bepalen, kan men hier die tijd invullen: die waarde zal gebruikt worden om de†† evacuatietijdsfactor t te berekenen.
[19]
De factor c bepaalt de waarde van de inhoud van het compartiment. Men berekent hem in functie van de monetaire waarde ervan en van de vervangingsmogelijkheden.
[20]
ďInhoud" betekent zowel de waarde van het compartiment zelf, van de goederen die er zich bevinden, als de gebruikers.
[21]
gebruikte munteenheid
[22]
De activiteit die in dit compartiment plaatsgrijpt, wordt door een brand tijdelijk onderbroken of zelfs stilgelegd. De verhouding toegevoegde waarde/omzetcijfer is een goede maat voor de gevoeligheid van de activiteit voor onderbreking.
[23]
correctie op gemiddelde