Naam van het gebouw       identificatie van het compartiment       variant 2
Berekening Potentieel risico Variant 2 kan gebruikt worden voor een alternatief voorstel; bv. Sprinklerbescherming
DATA Symbool P - REF
GEWIJZIGDE DATA NIEUWE WAARDEN VARIANT 2 Commentaar[1]
Brandlastfactor q.[2]                
Permanente vuurbelasting (gebouw) Qi MJ/m≤[3] 100 Ongewijzigd 100 0[4] 100  
Mobiele (variabele) vuurbelasting Qm MJ/m≤ 500 Ongewijzigd 500 0 500  
      1,30 De berekende waarde van q is = q = 1,30  
Verspreidingsfactor i[5]                
Temperatuurstijging T[6] INFO P 500 Ongewijzigd 500  [7] 500  
Gemiddelde afmeting van de inhoud m[8] INFO P 0,42 Ongewijzigd 0,42   0,42  
Reactie bij brand van de oppervlakken[9] M INFO P 2,5 Ongewijzigd[10] 2,5   2,5  
      0,79 De berekende waarde van i is : i = 0,79  
oppervlaktefactor g                
Theoretische lengte l m 250 Bepaal de langste afstand tussen twee middelpunten van zijdenvan het compartiment. Dit is de theoretische lengte l. REF 90,00[11] 250,00  
Totale oppervlakte compartiment Atot m≤ 25000 De totale grondoppervlakte van het compartiment REF 5000[12] 25000  
Equivalente breedte b m 100 gedeeld de theoretische lengte, geeft de equivalente breedte.     100,00  
Ligging aan de straat[13]     lang Ongewijzigd lang   lang  
    INFO P 3,89 De berekende waarde van g is : g = 3,89  
ventilatiefactor v                
Mobiele (variabele) vuurbelasting Qm MJ/m≤ 500 De mobiele vuurbelasting Qm, die al is ingegeven, wordt hier gebruikt.     500  
Hoogte van vloer tot dak[14] h m 12,0 Geef de gemiddelde hoogte tussen vloer en plafond/dak in het compartiment. REF 0,0[15] 12,00  
ventilatiecoŽfficiŽnt STAP 1 m≤ 262,5 Bekijk alle vensters, enkele beglazingen, plastieken vlakken en dgl.in het dak en het bovenste derde van de muren. Geef de oppervlakte ervan in m≤[16] REF 0,0[17] 262,50  
  STAP 2 m≤ 375,0 Geef de aerodynamische oppervlakte van rookafvoerkoepels of luiken in m≤ REF 0,0[18] 375,0  
  STAP 3 m≥/h 0[19] Debiet van de mechanische rookventilatiesystemen in m≥/h.[20] REF 25000[21] 0,0  
    m≤ 25000 Totale oppervlakte van het compartiment 25000 ratio 0,026  
      2,6% De ventilatiecoŽfficiŽnt k (berekend met deze waarden) of geschat k=  [22] 2,6%  
    INFO P 0,81 De berekende waarde van v is: v = 0,81  
verdiepingenfactor e                
Verdiepingnummer[23] E #,# 0,00 Mezzanines en platformen als decimaal bij het verdiepingnummer REF 1,30 0,00  
    INFO P 1,00 De berekende waarde van e is: e = 1,00  
toegangsfactor z                
Aantal toegangsrichtingen[24] Z # 3 Het aantal toegangsrichtingen is Z (1 tot 4). REF 2[25] 3  
hoogteverschil[26] H m 0,00 Hoogteverschil†† inmeter (positief of negatief) REF 0,00[27] 0,00  
  b m 100,00 reeds ingegeven bij factor g     100,00  
    INFO P 1,05 toegangsfactor z z = 1,05  
PotentiŽle Risico's                
        Waarde Potentieel risico voor:   variant 2    
Brandlastfactor q. q 1,30   patrimonium (gebouw en inhoud) P 3,41  
Verspreidingsfactor i i 0,79   gebruikers (aanwezigen) P1 0,87 Datum van de analyse
oppervlaktefactor g g 3,89   activiteiten P2 2,62  
verdiepingenfactor e e 1,00     datum(s) van de analyse
ventilatiefactor v v 0,81      
toegangsfactor z z 1,05            

[1]
Motiveer hier uw keuze.
[2]
De factor qwordt berekend in functie van de vuurbelasting. Dit is de hoeveelheid warmte die vrijkomt per oppervlakte-eenheid, bij de volledige verbranding van alle brandbare materialen die zich in het beschouwde lokaal bevinden. Ze bestaat uit de variabele of ďroerende" vuurbelasting Qm voor de inhoud en de "onroerende" of permanente vuurbelasting Qi voor het gebouw.
[3]
Voor Nederland: vuurbelasting in MJ/m≤ = 14 x vuurbelasting in kg vurenhout/m≤
[4]
door gebruiker bepaalde aanvulling of correctie.
[5]
factor i duidt aan hoe gemakkelijk een brand zich kan verspreiden. Men berekent hem in functie van T, de temperatuurstijging die nodig is om de inhoud te doen ontvlammen of te beschadigen; van m, de gemiddelde afmeting (in meter) van de inhoud; en van M, de brandbaarheidklasse van de oppervlakken.
[6]
Men kan zich voorstellen dat de inhoud van een compartiment een bepaalde temperatuursverhoging kan verdragen zonder blijvende schade. Bv., als de 'inhoud' van het gebouw uit mensen bestaat, zal men niet meer dan 100įC stijging kunnen tolereren.
[7]
input van gebruikeraanvaard als dit de lagere waarde is.
[8]
Voorbeelden: In eenkantooris de gemiddelde afmeting 0.3 m,in een opslagplaats met palettenis die1 m,in een atelier waar kleine voorwerpen vervaardigd worden is die0.1 m.
[9]
Hoe brandbaarder de oppervlakken, hoegemakkelijkereen brand zich zal verspreiden:Men dient dus te bepalen hoe brandbaar de oppervlakken zijn. Hierbij houdt men rekening met verpakkings- en decoratiematerialen.
[10]
Ga naar "info P"om het gemiddelde te berekenen.
[11]
Deze nieuwe waarden worden enkel overgenomen als hiernaast "NIEUW" staat, Anders geldt de referentiewaarde.
[12]
Deze nieuwe waarden worden enkel overgenomen als hiernaast "NIEUW" staat, Anders geldt de referentiewaarde.
[13]
Brandbestrijding is veel moeilijker wanneer een gebouw enkel aan een smalle gevel bereikbaar is.
[14]
Bepaal de hoogte hin meter tussen vloer en plafond. Bij een hellend dak wordt de gemiddelde hoogte genomen.
[15]
Deze nieuwe waarden worden enkel overgenomen als hiernaast "NIEUW" staat, Anders geldt de referentiewaarde.
[16]
Enkel deze bouwelementen kunnen bijdragen tot door de brand gecreŽerde rookafvoer.

[17]
Deze nieuwe waarden worden enkel overgenomen als hiernaast "NIEUW" staat, Anders geldt de referentiewaarde.
[18]
Deze nieuwe waarden worden enkel overgenomen als hiernaast "NIEUW" staat, Anders geldt de referentiewaarde.
[19]
Equivalente oppervlakte: 10000 Nm≥/h = 1m≤
[20]
Deze systemen zijn ontworpen voor rookafvoer.
[21]
Deze nieuwe waarden worden enkel overgenomen als hiernaast "NIEUW" staat, Anders geldt de referentiewaarde.
[22]
Als U hier de geschatte waarde als een % van de vloeroppervlakte geeft, vervangt die de berekende waarde.
[23]
Men nummert alle verdiepingen op de volgende manier: E =0 voor het voornaamste toegangsniveau; alle bovenliggende verdiepingen worden dan E= 1,2,3, enz. Alle kelderverdiepingen worden dan E= -1, -2, -3, enz.
[24]
om Z, het aantal toegangsrichtingen te bepalen, plaatst men het noorden voor de hoofdingang, en kijkt of het compartiment toegankelijk is voor de brandweer volgens de vier hoofdwindrichtingen.Z is het aantal toegankelijke richtingen (van 1 tot 4).
[25]
Deze nieuwe waarden worden enkel overgenomen als hiernaast "NIEUW" staat, Anders geldt de referentiewaarde.
[26]
Voor het bepalen van de waarde van H, dient men het hoogteverschil te meten tussen het toegangsniveau voor de brandweer en de vloer van het compartiment. Dit verschil kan positief(H+) zijn of negatief zoals voor kelders(H-).
[27]
Deze nieuwe waarden worden enkel overgenomen als hiernaast "NIEUW" staat, Anders geldt de referentiewaarde.