Naam van het gebouw       identificatie van het compartiment       variant 2
Berekening Aanvaardbaar Risico Variant 2 kan gebruikt worden voor een alternatief voorstel; bv. Sprinklerbescherming
 
 
DATA Symbool eenheid A - REF  
GEWIJZIGDE DATA NIEUWE WAARDEN VARIANT 2 Commentaar[1]
aanzetfactor[2]       DEFINIEER alle relevante situaties[3]        
Hoofdactiviteiten a1   0,00 Ongewijzigd 0   0,00  
Proces- en ruimte-[4] a2   0,00 Ongewijzigd 0,00   0,00  
verwarmingssystemen a3   0,00 Ongewijzigd 0,00   0,00  
  a4   0,10 Ongewijzigd 0,10   0,10  
Elektrische Installaties.[5] a5   0,00 Ongewijzigd 0,00   0,00  
Ontploffingsgevaar[6] a6   0,00 Ongewijzigd 0,00   0,00  
Stofgevaar a7   0,00 Ongewijzigd 0,00   0,00  
Nevenactiviteiten[7] a8   0,00 GEEN bijkomende laswerkzaamheden: REF   0,00  
  a9   0,00 GEEN bijkomende mechanische bewerking van hout of kunststof: REF   0,00  
Verven, spuiten, lijmen, enz. a10   0,00 Ongewijzigd 0,00   0,00  
Andere a11   0,00 GEEN Bijzondere risico's,bv.. niet controleerbare rokers REF   0,00  
    INFO A 0,10 Totale waarde van de aanzetfactor a: a = 0,10  
evacuatietijdsfactor                
  b m 100 waarde ingegeven voor potentieel risico factor g     100,00  
  l m 250 waarde ingegeven voor potentieel risico factor g     250,00  
Aantal aanwezigen X[8] # pers. 750 Ongewijzigd aantal personen per m≤ 0,03 120[9] 750  
Totaal aantal uitgangseenheden x #[10] 40 x is het aantal doorgangseenheden. De breedte van een eenheid is 60 cm, (tenzij anders bepaald door de wet of praktische voorwaarden.[11] REF 2 40  
Uitgangen naar buiten O # 4 Aantal uitgangen (deuren en trappen) die uitgeven in de open lucht. REF 3 4  
ONDERSCHEIDEN uitgangswegen K # 4 Berekend aantal onderscheiden uitgangswegen:   6,4 4  
Mobiliteitsfactor p[12] INFO A 1 Ongewijzigd 1   1  
      0 GEEN personen met een beperkt waarnemingsvermogen van het risico[13] REF   0  
      0 er bestaat een duidelijk evacuatieplan : REF   0  
      0 Er is GEEN gevaar voor paniek.[14] REF   0  
      1     p = 1  
Equivalente lengte van de verticale vluchtweg     0 op basis van de waarde van H+ of H- ingegeven bij potentieel risico 1,25 0 0[15]  
    seconde 60,34 Berekende evacuatietijd (FRAME) 60,34[16]      
RSET   seconde 0,00 Tijd bepaald met EVACUATIE SIMULATIE software[17] 0,00      
    0,08 evacuatietijdsfactor t = 0,08  
inhoudsfactor[18]                
Relatieve waarde c1   0 Ongewijzigd 0   0  
Absolute waarde van de inhoud[19]   EUR[20] 8,00 Actuele waarde in miljoen van MUNTEENHEID (bv.. EUR, GBP, USD, SWF... ) REF 10,00    
Bouwkosten index     654 Nationale bouwkosten index bij de risicobeoordeling   654    
Correctie voor inflatie     503 Nationale bouwkosten index in 2000   503    
Wisselkoers     1,0000 1 MUNTEENHEID=x.yzEURO   1,0000    
Referentie waarde     6,15 Gecorrigeerde waarde in EURO 6,15 EURO  
Monetaire waarde factor c2   0,00       0,00  
      0,00 inhoudsfactor c = 0,00  
omgevingsfactor                
  Qi   100 waarde ingegeven voor potentieel risico factor g     100  
  M   2,5 waarde ingegeven voor potentieel risico factor i     2,5  
      0,45 omgevingsfactor r = 0,45  
afhankelijkheidsfactor                
toegevoegde waarde/omzetcijfer[21] d INFO A 0,3 Ongewijzigd 0,30 0,00[22] 0,30  
      0,3 afhankelijkheidsfactor d = 0,30  
Aanvaardbaar Risico                
        Aanvaardbaar Risico voor :   variant 2    
aanzetfactor a 0,10 patrimonium (gebouw en inhoud) = 1.6 - a - t - c A 1,42 Datum van deze analyse
evacuatietijdsfactor t 0,08 aanwezigen (personen) = 1.6 - a - t - r A1 0,97  
inhoudsfactor c 0,00 activiteiten = 1.6 - a - c - d A2 1,20 datum(s) van de analyse
omgevingsfactor r 0,45 OPGELET: Indien A of A1 of A2 beneden 0.2 ligt, of zelfs negatief is,  
afhankelijkheidsfactor d 0,30   wijst dit op een totaal onaanvaardbare situatie ! Wijzig eerst a, t, c, r of d        

[1]
Motiveer hier uw keuze.
[2]
Aangezien er meerdere mogelijke brandoorzaken zijn, maakt men gebruik van een tabel met reeksen oorzaken. Men gebruikt hierbij de volgende categorieŽn: hoofdactiviteit, verwarmingswijze, elektrische installaties, nevenactiviteiten,en zones met explosiegevaar.
[3]
De factor a wordt bepaald als de som van een reeks factoren ai waarvan de waarde in volgende tabel kan gevonden worden.De som wordt automatisch gemaakt.
[4]
Defecten aan verwarmingssystemen zijn mogelijke en gekende oorzaken van brand. De kans op brand door een verwarmingssysteem hangt af van de manier van warmteoverdracht, de plaats van de generator en de soort brandstof.
[5]
Defecten aan elektrische installaties zijn mogelijke en gekende oorzaken van brand. De kans op brand door een elektrisch defect hangt af van uitvoering en van de staat van de installatie.Eenregelmatige keuring is een waarborg voor een veilige installatie.
[6]
Het ontstaan of de aanwezigheidvan ontvlambare dampen, gassen of van brandbaar stof is een bijkomende oorzaak van brand.
[7]
Nevenactiviteiten die een risicoverhoging inhouden dienen in rekening gebracht te worden. Lassen bv..,is geen risicoverzwarende nevenactiviteit in een metaalconstructiebedrijf, maar wel in een meubelfabriek.
[8]
X is het maximaal aantal personen dat bij brand uit het compartiment moet evacueren.
[9]
Als men "door gebruiker bepaald" kiest, zal deze waarde gebruikt worden; Met een bezettingsgraad uit de lijst wordt het aantal gebruikers berekend metb x l.
[10]
voordetails zie op pagina Info A
[11]
Bv.. in een hospitaal, is het duidelijk dat de minimum breedte bepaald wordt door de breedte van de gebruikte bedden..
[12]
Factor phoudt rekening met een mogelijks vertraagde evacuatie door beperkte mobiliteit en andere ongunstige omstandigheden.
[13]
zoalszieken, bejaarden, gehandicapten, slapende hotelgasten, ...
[14]
Er is gevaar voor paniek als een grotere groep mensen geconfronteerd wordt met een bedreiging zoals brand in een omgeving waar ze niet mee vertrouwd zijn.
[15]
equivalentelengte van deverticale vluchtweg
[16]
Evacuatietijden van meer dan 900 seconden zijn problematisch
[17]
Indien men evacuatie simulatie software zoalsExodus, Simulex, Ö heeft gebruikt om de vereiste veilige evacuatietijd of RSET te bepalen, kan men hier die tijd invullen: die waarde zal gebruikt worden om de†† evacuatietijdsfactor t te berekenen.
[18]
De factor c bepaalt de waarde van de inhoud van het compartiment. Men berekent hem in functie van de monetaire waarde ervan en van de vervangingsmogelijkheden.
[19]
ďInhoud" betekent zowel de waarde van het compartiment zelf, van de goederen die er zich bevinden, als de gebruikers.
[20]
gebruikte munteenheid
[21]
De activiteit die in dit compartiment plaatsgrijpt, wordt door een brand tijdelijk onderbroken of zelfs stilgelegd. De verhouding toegevoegde waarde/omzetcijfer is een goede maat voor de gevoeligheid van de activiteit voor onderbreking.
[22]
correctie van gemiddelde