BEGIN08
 
Dit rekenblad bevat alle informatie en bewerkingen die nodig zijn voor een brandrisico-evaluatie met de “FRAME”-methode. Elke berekening geldt voor één enkel compartiment. U dient dus het gebouw in te delen in compartimenten, en voor elk type compartiment een afzonderlijke berekening te maken, meestal voor het compartiment met het hoogste risicopotentieel. 
Sommige cellen en de info pagina’s geven bijkomende informatie over de betekenis van de factor of de gevraagde data.
De gele velden zijn voor de gegevens, die u zelf invult of kiest uit een gekoppelde lijst.
In groene velden komen gegevens die andere kunnen overschrijven of aanvullen.
Er zijn ook meerdere navigatieknoppen beschikbaar (zie hieronder). Die zijn niet zichtbaar in de afdrukken.
OPGELET:
Elkeen gebruikt dit programma en de FRAME methode op eigen verantwoordelijkheid. De auteur verleent geen enkele impliciete of expliciete waarborg aan de gebruiker. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de toepassing van de methode, voor de conclusies die hij er uit afleidt, voor de acties die genomen worden als besluit.
Dit programma is enkel geschikt om gebruikt te worden door een in brandbeveiliging geschoold persoon, als aanvulling en ondersteuning van zijn door kennis en ervaring gevormde professionele beoordeling.
FRAME: Fire Risk Assessment Method for Engineering. Version 2011-NL-001
Dit rekenblad is ontwikkeld in samenwerking met VINCOTTE BELGIUM
Voor meer informatie , kijk op:
www.framemethod.net
De rekenbladen zijn met paswoord beschermd. Het opheffen van deze bescherming is een inbreuk op het auteursrecht en de gebruikerslicentie.